انجمن علمی مامایی ایران
انجمن علمی مامایی ایران

وبینار‌های تازه

درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۱/۱۱/۱۴ ساعت ۰۸:۰۰
دوره 60 ساعته آنلاین آمادگی برای زایمان - جلسه 7
دوره 60 ساعته آنلاین آمادگی برای زایمان - جلسه 7
انجمن علمی مامایی ایران
آنلاین
رایگان
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۱/۱۱/۱۳ ساعت ۰۸:۰۰
دوره 60 ساعته آنلاین آمادگی برای زایمان - جلسه 6
دوره 60 ساعته آنلاین آمادگی برای زایمان - جلسه 6
انجمن علمی مامایی ایران
آنلاین
رایگان
خاتمه یافته
تدابیر طب سنتی در اصلاح سبک زندگی زوجین قبل از ‏بارداری
تدابیر طب سنتی در اصلاح سبک زندگی زوجین قبل از ‏بارداری
انجمن علمي مامايي ايران
آنلاین
خاتمه یافته
وبینار تدابیر طب سنتی در مشکلات گوارشی ناشی از بارداری
وبینار تدابیر طب سنتی در مشکلات گوارشی ناشی از بارداری
انجمن علمي مامايي ايران
آنلاین
رایگان
خاتمه یافته
دوره 60 ساعته آنلاین آمادگی برای زایمان - جلسه پنجم
دوره 60 ساعته آنلاین آمادگی برای زایمان - جلسه پنجم
انجمن علمی مامایی ایران
آنلاین
رایگان
خاتمه یافته
دوره 60 ساعته آنلاین آمادگی برای زایمان - جلسه چهارم
دوره 60 ساعته آنلاین آمادگی برای زایمان - جلسه چهارم
انجمن علمی مامایی ایران
آنلاین
رایگان
خاتمه یافته
دوره 60 ساعته آنلاین آمادگی برای زایمان - جلسه سوم
دوره 60 ساعته آنلاین آمادگی برای زایمان - جلسه سوم
انجمن علمی مامایی ایران
آنلاین
رایگان
خاتمه یافته
دوره 60 ساعته آنلاین آمادگی برای زایمان - جلسه دوم
دوره 60 ساعته آنلاین آمادگی برای زایمان - جلسه دوم
انجمن علمی مامایی ایران
آنلاین
رایگان
خاتمه یافته
دوره 60 ساعته آنلاین آمادگی برای زایمان - جلسه اول
دوره 60 ساعته آنلاین آمادگی برای زایمان - جلسه اول
انجمن علمی مامایی ایران
آنلاین
رایگان
خاتمه یافته
داروهای هورمون های جنسی مرتبط با مامایی
داروهای هورمون های جنسی مرتبط با مامایی
انجمن علمي مامايي ايران
آنلاین
رایگان
خاتمه یافته
اصول نسخه نویسی در مامایی (شناسه 189714 )
اصول نسخه نویسی در مامایی (شناسه 189714 )
انجمن علمي مامايي ايران
آنلاین
رایگان