انجمن علمی مامایی ایران
انجمن علمی مامایی ایران

وبینار‌های تازه

خاتمه یافته
مدیریت اختلالات قبل از قاعدگی ( ‏PMS‏ ) از دیدگاه طب نوین ‏ و طب سنتی ایرانی
مدیریت اختلالات قبل از قاعدگی ( ‏PMS‏ ) از دیدگاه طب نوین ‏ و طب سنتی ایرانی
انجمن علمی مامایی ایران
آنلاین
رایگان
خاتمه یافته
مجمع عمومی (نوبت اول)
مجمع عمومی (نوبت اول)
انجمن علمی مامایی ایران
آنلاین
رایگان
خاتمه یافته
معرفی و فارماکولوژی داروهای سوءمصرف و آثارآن  در باردارى، زايمان  و سلامت مادر و نوزاد
معرفی و فارماکولوژی داروهای سوءمصرف و آثارآن در باردارى، زايمان و سلامت مادر و نوزاد
انجمن علمی مامایی ایران
آنلاین
رایگان
خاتمه یافته
مانیتورینگ و تفسیر نوار قلب جنین
مانیتورینگ و تفسیر نوار قلب جنین
انجمن علمی مامایی ایران
آنلاین
رایگان
خاتمه یافته
بیماری های شایع زنان
بیماری های شایع زنان
انجمن علمی مامایی ایران
آنلاین
خاتمه یافته
تدابیر طب سنتی در بهبود کیفیت زندگی در زمان یائسگی
تدابیر طب سنتی در بهبود کیفیت زندگی در زمان یائسگی
انجمن علمی مامایی ایران
آنلاین